Over de toolkit

De gereedschapskist voor jouw bedrijf

Werken aan je bedrijf

Natuurlijk is je werk vandaag super belangrijk. Maar ben je wel eens bezig met je bedrijf van morgen? Succesvol ondernemen is niet alleen werken in je bedrijf, maar ook aan je bedrijf. Dit online platform van Greenport Boskoop inspireert je met trends en mogelijke toekomstbeelden van de sector. Daarnaast heb je je eigen besloten omgeving. Hier hebben alleen jij en eventueel collega's of een adviseur toegang toe. Dit bepaal je zelf. In de besloten omgeving werk je met praktische hulpmiddelen aan je bedrijf van morgen. Een van de hulpmiddelen is het businessmodelcanvas.

Vraag feedback

We dagen je uit om te werken aan je bedrijf. Maar doe dat niet alleen. Vraag collega's om mee te denken. En vraag iemand van buiten, met een frisse en kritische blik.

Onderdelen van het platform

De onderdelen zijn alleen toegankelijk als je bent ingelogd. Heb je nog geen account of heb je vragen over het inloggen, neem dan contact op met help@jester.nl.

  • Trends: Overzicht van trends en acties om op deze ontwikkelingen in te spelen.
  • Scenario's: Mogelijke toekomstbeelden voor de sector en acties
  • Mijn groep: Je eigen omgeving waarbinnen je aan de slag gaat met praktische tools, zoals het businessmodelcanvas.